South Low

City/Municipal Organization | Youth Serving Organization | Community-Based Organization
045608016-045608000-045600000 | 040000000
Est. 2018-02-11


Description: South Low - Samahan ng mga kabataan na nabuo at nagkasamasama ng dahil sa pagkakahilig sa mga motor show, na may iisang konsepto ng motor na tinatawag na “stance “. Binuo ang grupo hindi lamang para makipagpaligsahan sa mga motor show kundi para makahikayat ng iba pang kabataan at mga kaibigan mula sa ibat ibang lugar na maingganyo sa pag papaganda ng kani kanilang mga motor upang maibaling ang kanilang mga sarili sa pakikipag kaibigan at hindi sa anumang masasamang bisyo. Ang South Low ay hindi lang basta grupo na puro motor ang binibigyan ng atensyon, kami ay nakakapagbigay insperasyon sa ibang kabataan upang pahalagahan ng pakikipagkaibigan. Hindi lang kami makikilala sa magagandang motor kundi sa pagpapasaya at pag tulong sa nangangailangan, sa pamamagitan ng pag organize ng mga motor show for a cause. Na ang kikitain ay ibinibigay sa aming napiling beneficiary. \r\n


Advocacy: