GUARDIANS PHILIPPINES INTERNATIONAL INCORPORATED - SANTA ROSA, NUEVA ECIJA CHAPTER

City/Municipal Organization | Youth Serving Organization | Community-Based Organization
034928011-034928000-034900000 | 030000000
Est. 2004-12-19


Description: Samahan ng mga Guardians na may paniniwala sa dakilang lumikha laang maglingkod sa bayan, adhikain tumulong sa nangangailangan sa abot ng aming makakaya, higit sa lahat ang maging huwarang Pilipino.


Advocacy: